İnsan Kaynakları Politikası

Başarının ve sürekli gelişmenin en önemli anahtarının insan olduğu bilinciyle "Önce İnsan" anlayışından yola çıkarak ve sürekli gelişen bir "İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi" oluşturmak

  • "Güven", "Saygı", "Kalite" ve "Şeffaflık" değerlerinin, tüm çalışanlarımız tarafından kurum kültürü olarak benimsenmesini sağlamak, 
  •  Aramıza eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişime açık, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, Şirketimiz değerlerini benimseyip yaşatacak çalışanları kazandırmak,
  • Tüm çalışanlarımızı Temel (Algı & Alışkanlık), Teknik ( Bilgi & Beceri) ve Yönetsel Yetkinliklerini geliştirmeleri amacıyla eğitimlerle desteklemek,
  • İnsan Kaynaklarının verimli & etkin bir şekilde ve Şirketimiz hedefleri doğrultusunda kullanılması için sürekli kaliteyi arttırıcı aksiyon ve dijital sistemlerle bireysel ve ekip performansını geliştirmek; çalışanlarımıza kurumsal bir iş ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak,
  • Çalışanlarımızın şirkete bağlılığını arttırmak,
  • Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini korumaya özen göstererek daha verimli çalışmalarını desteklemek.