Eğitim

Sürekli gelişim düşüncesinden hareketle, çalışanlarımızın bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, gelişime açık alanlarını belirlemek ve uygun gelişim programları ile bu ihtiyaçları karşılamak ana hedefimizdir.

Çalışanlarımızın vizyonlarını geliştirmelerine, kişisel ve mesleki becerilerinin güçlendirmelerine her zaman öncelik verilmektedir. Böylece çalışan yetkinliklerinin şirketimizin stratejik hedeflerine uygun hale getirilmesi amaçlanmaktadır.


İnsan Kaynakları ve Eğitim politikalarımız doğrultusunda, çalışanlarımız işe başladıktan itibaren oryantasyon ve yıllık eğitim programlarına katılmaktadırlar. Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde; Şirketimizin strateji ve hedefleri, performans değerlendirme sonuçları, görev gerekleri, yönetici ve çalışanın kendisinden gelen geri bildirimler ve yeni projeler önem taşımaktadır. Eğitimlerimiz, eğitimin konusu ve ihtiyaca göre bünyemizdeki iç eğitimenlerden veya eğitim kurumlarından destek alınarak oluşturulmaktadır.


Şirketimizin strateji ve hedefleri doğrultusunda, çalışanlarımızın ve şirket kültürümüzün ihtiyaçlarına yönelik olarak hazırlanan eğitimlerimiz şu başlıklardan oluşmaktadır;

  • Oryantasyon Eğitimleri: Aramıza yeni katılan çalışanlarımızın şirket kültürüne ve ekip arkadaşlarına kısa sürede adapte olmaları amacıyla verilen eğitimlerdir. Oryantasyon eğitimi ile şirketimizde yeni başlayan her bir çalışanımız, tüm birimlerin yöneticileri ile yüz yüze görüşmektedir. Böylece şirketimizdeki tüm iş birimlerinin süreci ve iş yapış şekilleri konusunda bilgi sahibi olmaktadır.
  • Başlangıç Eğitimleri: Şirketimiz satış ekibinde işe yeni başlayan finansal güvence danışmanlarına uygulanan hem teori hem de pratik uygulamaları içeren 2,5 haftalık online ve yüz yüze modüllerden oluşan bir eğitim programıdır. Programın amacı; Hayat Sigortacılığı Hukuku, Aegon Hayat Ürünleri, Şirket süreçleri ve satış sürecinin detaylı anlatım ve uygulamalar ile satış danışmanlarına öğretilmesidir.
  • Mesleki Gelişim Eğitimleri: Çalışanlarımızın mesleki açıdan sürekli gelişimini hedefleyen ve çalıştıkları alan ile ilgili derin uzmanlık kazanmalarını sağlayan eğitimlerdir. Bireysel gelişim planları çerçevesinde, satış kadromuza tüm potansiyellerini kullanabilmeleri adına ihtiyaç duydukları eğitimler için her yıl takvim oluşturulmakta ve unvan bazında belirlenen tüm eğitimlerin alınması sağlanmaktadır.
  • Kişisel Gelişim Eğitimleri: Sürekli öğrenen bir organizasyon olarak çalışanlarımız her zaman şirketimizin en değerli kaynağıdır. Ekiplerimizin kişisel amaçlarına yardım etmek amacı ile beceri ve motivasyonlarını geliştirmeye yönelik gelişim eğitimleri düzenlenmekte, böylece performansını etkileyen engelleri aşması hedeflenmektedir.
  • Yönetici Eğitimleri: Yönetici eğitimleri ile; liderlerin sahip olması gereken en kritik özelliklerin bütüncül bir yapı içinde geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda tasarlanan eğitimlerle yöneticilerimize ekip yönetim becerilerini kazandırmak, koçluk becerileri kazandırmak, girişimci ve yeni fikirlere liderlik yapacak şekilde yetiştirmek ve kendilerinde var olan yönetsel becerileri geliştirmek ana önceliğimizdir.
  • Ayrıca satış yöneticilerimizin kişisel ve mesleki anlamda gelişimlerini desteklemek amacı ile her yıl ICF onaylı Koçluk eğitimi düzenlenmektedir. Böylece yöneticilerin liderlik ve koçluk konusundaki potansiyellerinin arttırılması hedeflenmektedir.
  • Çağrı Merkezi Okulu projesi kapsamında Çağrı Merkezi ekiplerimizin mesleki, kişisel ve yönetsel gelişimleri için hem sınıf, hem de online eğitimler içeren akademik bir program çerçevesinde eğitimler verilmektedir. Bu proje ile çağrı merkezi ile şirketimizin sesi olan çalışanlarımızın yetkinlik ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

AEGON AKADEMİM

   Müşterilerimizin beklentilerini aşmak, birlikte daha büyük başarılara imza atmak ve Aegon kültürüne katkı sağlamak amacı ile Dijital eğitim platformumuz AEGON AKADEMİM ile, "Yetkin ve Yetkili Çalışanlar" vizyonu doğrultusunda, en önemli değerimiz olan çalışanlarımızın ve değerli iş ortaklarımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağlıyoruz.

   AEGON Akademim, Aegon Türkiye çalışanlarına ve acentelerine zaman ve mekân kısıtlaması olmadan farklı kategorilerde hem kurumsal içeriklerin hem de platformda yer alan hazır eğitim içeriklerinin sunulduğu dijital bir eğitim platformudur. Akademim kapsamında satış ve idari kadro çalışanlarına yönelik, ürün, mevzuat, satış teknikleri, bilgi güvenliği ve risk kültürü gibi başlıklarda verilen eğitim programlarının yanı sıra pazarlama, satış, çalışan/kişisel gelişim, girişimcilik ve inovasyon, liderlik ve yönetici gelişimi gibi birçok farklı alanda eğitimler ve çeşitli sertifika programları bulunmaktadır. Bu eğitimler; video, sınav ve e-öğrenme aracılığıyla kullanıcılarla buluşturulmaktadır. Ayrıca, yasa gereği zorunlu olan MASAK Uyum Programı, Finansal Suçlarla Mücadele ve Kontrol ile FATCA gibi eğitimler de Akademim platformu üzerinden çalışanlarımıza sunulmaktadır