Ortaklık Sermaye Yapımız

25 Eylül 2020 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri

Pay Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Hisse Adedi

Aegon TURKEY HOLDING B.V.

256.900.000,00

100,00

25.690.000.000

TOPLAM

256.900.000,00

100,00

25.690.000.000