Hayat Sigortası Sıkça Sorulan Sorular

Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda kendiniz ya da sevdiklerinizin yaşam standartlarını koruyabileceğiniz, çocuklarınızın eğitimlerine devam etmelerini sağlayabileceğiniz finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım(birikim) ürünüdür.
Hayat Sigortaları, öncelikli olarak ana teminat olan vefat teminatını içerir. Sigortalının vefat etmesi veya başına istenmeyen bir olay gelmesi durumunda devreye girer. Hayat Sigortaları, sigortalının önceden belirtmiş olduğu kişi ya da kanuni varislere sigorta poliçesinde belirtilen teminatları öder, böylece olası mali güçlüklerin yaşanması engellenir.
Vefat teminatının yanında ödenecek ek primlerle Kaza Sonucu Vefat, Kaza Sonucu Maluliyet, Kaza Sonucu Tedavi Masrafları, Kritik Hastalıklar gibi teminatlara da sahip olmak mümkündür.

Hayat sigortaları genel olarak ikiye ayrılır:
Tam Koruma Hayat Sigortası, Poliçe özelliklerine bağlı olarak, riskin gerçekleşmesi durumunda geride kalanlara veya size maddi güvence sağlayan sigorta çeşididir. Tam Koruma ürünlerinde teminat tutarları daha yüksektir. Birikim yaptırmaz.
Birikimli Hayat Sigortası, birikim yapmanızı ve kendinizin ya da sevdiklerinizin finansal geleceklerini planlamanızı sağlar. Ayrıca tam koruma amaçlı hayat sigortası gibi olası risklerin finansal etkilerini minimize eder. Birikimli hayat sigortası ürünlerinde ise teminat tutarları nispeten daha düşüktür. Birikim yaptırır.

Hayat sigortaları, öncelikle ana teminat olan vefat teminatını içermektedir. Vefat teminatıyla birlikte aşağıdaki ek teminatları içerebilir:

  • Kaza sonucu vefat,
  • Kaza sonucu daimi maluliyet,
  • Hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet,
  • Kaza sonucu tedavi masrafları,
  • Toplu taşıtta kaza sonucu vefat,
  • Tehlikeli hastalıklar,
  • İşsizlik,
  • Birikim teminatı.

Hayat sigortası yaptırırken yaşam biçimi, meslek, medeni hal gibi durumlar değerlendirilerek ihtiyaca uygun olan ürününün seçilmesi oldukça önemlidir. Riskli bir meslek grubunda çalışanlar ya da eşleri çalışmayan kişiler için risk ürünleri daha anlamlıdır. Çeşitli sebeplerle birikim yapmayı hedefleyen bireyler içinse birikim ürünleri tercih sebebidir.
Yapılan tercih sonucunda hayat sigortası teklifinde yer alan soruları doğru bir şekilde yanıtlandırmak çok önemlidir. Verilen cevapların yanlış olduğunun anlaşılması durumunda Aegon, sözleşmeden cayabilir ya da ek prim talep ederek sözleşmeyi yürürlükte tutulabilir.

Hayatı üzerine sigorta sözleşmesi yapılan kişiye sigortalı, prim ödeyerek sigortalının hayatını sigortalayan kişiye sigorta ettiren, riskin gerçekleşmesi durumunda tazminatı talep etme hakkına sahip kişiye de lehtar denilmektedir. Sigortalı kanuni bağı olmasa dahi istediği kişiyi/kişileri lehdar olarak seçebilir.

Hayat grubu sigortalarında gider payı hesaplamaları, aracı komisyonu (veya üretim masrafı) ile işletme masrafı kesintileri, tarifelerin özelliklerine göre belirlenen oranlarda yapılır. Aynı zamanda, sözleşmede belirtilen süre dolmadan sigortadan ayrılma durumunda, erken ayrılma kesintisi uygulanır.

Birikimli planların %50'si, korunma planlarının ise tamamı vergi indiriminden faydalanabilir.

Birikimli hayat sigortalarında, aksine bir sözleşmeyle kısaltılmış olmadıkça en az 3 yıllık primi ödenmiş sigortada, sigorta ettirenin talebi üzerine, ürünün kriterlerine göre ve poliçenin iadesi karşılığında sigorta poliçesi üzerinden ödünç para alınabilir.

Bazı Koruma Amaçlı Hayat Sigortalarında ödeme yapılmadığı takdirde poliçeniz iptal edilir. Bazı Birikimli Hayat Sigortalar'ında ise en az bir yıl ödeme yapılmış olması dikkate alınır. 1 yıldan sonra yapılmayan ödemelerde 6 ay ara hakkı verilir. Ancak yine de sigorta ettiren tarafından primler ödenmiyorsa o güne dek yatırılan primler belli bir kesinti oranıyla geri ödenir ve poliçe sona erer.

Birikimli hayat sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ait primlerin ödenmesinden sonra sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın alması ve sonlandırmasıdır.

Teminat tutar yaşı, ödemek istenilen tutar ve verilen beyan doğrultusunda ortaya çıkan risk analizine göre belirlenir.

Hayır. Her ürün kendine ait bir para cinsi ile ilerler. USD olarak başlayan bir poliçe, Euro / TL'ya çevrilemez.

Birikimli hayat sigortasında poliçe başka birine devredilebilir. Birikim içermeyen uzun süreli hayat sigortaları ve yıllık hayat sigortalarında devredilemez.

Hayır. Hayat sigortası olası bir yaşam kaybı, kalıcı bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda sigortalının ya da sevdiklerinin yaşam standartlarının korunmasını sağlayan finansal bir risk ürünü ve/veya yatırım (birikim) ürünüdür. Sağlık Sigortası ise, sigortalının beklenmedik bir kaza veya hastalık sonucu oluşacak sağlık giderlerinin ya da tanı ve tedavi işlemlerinin karşılanması için hazırlanmış sigortalardır.

Evet, yaşam kaybı durumunda sahip olunan hayat sigortasından faydalanması için istenilen kişi ya da kurum seçilebilmektedir. Üstelik faydalanacak kişi veya kurumlar için herhangi bir sayı sınırı da olmamaktadır. Örneğin, yaşam kaybı durumunda tazminatınız sigortalı tarafından belirlenen bir veya birden fazla hayır kurumuna ödenebilir.

Evet, hayat sigortalarında poliçe süresi arttıkça, avantajlar da artmaktadır. Birikimli ürünlerde, poliçe süresi uzadıkça elde edilen kar payı da daha yüksek olacaktır. Risk ürünlerinde ise, hem uzun süreli prim garantilerine sahip olunurken, hem de kısa süreli poliçeleri yenilerken yapılacak risk değerlendirme sonucu sigortalanmama ya da daha yüksek prim ödeme gibi riskler de minimize edilmiş olunur.