Felsefemiz

İş İlkelerimiz


Müşteriler: Müşterilerimizin finansal güvenceleri ve geleceklerini iyileştirmeye yönelik ürün ve hizmetler sunarak onlarla uzun vadeli ilişkiler kurarız. Müşterilerimizin doğru ürün ve hizmetleri seçmelerine yardımcı olmak için bilgileri zamanında ve açık, doğru şekilde ulaştırmak için elimizden geleni yaparız. Müşterilerimizden geri bildirim talep ederek, alınan geri bildirimin gereğini yaparak ve taahhütlerimize sadık kalarak onlara duyduğumuz saygıyı gösteririz.

Paydaşlar: Değerlerimizi yaşatarak ve bütün paydaşların çıkarlarını dengeleyerek, paydaşlarımıza sürdürülebilir finansal getiriler yaratmak için çabalarız. Açık, doğru ve zamanında yapılan iletişim, müşterilerimizin bilgiye dayalı kararlar vermelerini sağlar.

Çalışanlar: Saygıyı, sorumluluğu ve sorumluluk almayı teşvik ettiğimiz ve ödüllendirdiğimiz bir kültür yaratmak için elbirliğiyle çalışırız. Herkesin başarılı olmak için gereken fırsatları, eğitimleri ve kaynakları kollaması ve yakalaması beklenir. Değerlerimizi yaşatmak, inisiyatif alma ve ekip çalışmasında örnek oluşturmak ve paydaşlarımızın uzun vadeli çıkarları doğrultusunda hareket etmek konusunda herkes birbirine karşı sorumludur.

İş ortaklarımız: İş ortaklarımızla temel değerlerimiz üzerine kurulu uzun vadeli ilişkiler geliştirmek için çabalarız. Kaliteli ürün ve hizmetler sunmak için birlikte çalışırız. Açık ve doğru bir iletişim kurmaya çalışarak ve iş ortaklarımızdan da aynısını bekleyerek, bütün paydaşlarımızın bilgiye dayalı kararlar vermesini sağlarız.
Toplumlar: Faaliyette bulunduğumuz toplumlarla uzun vadeli ilişkiler kurmaya ve onları zenginleştirmeye çalışarak iyi bir kurumsal vatandaş olduğumuzu gösteririz.

Etik Kurallarımız

Aegon, hayat sigortası ve emeklilik alanının yanı sıra yatırım ürünleri konusunda dünyanın en büyük gruplarından bir tanesidirBizler, Temel Değerlerimiz ve İş İlkelerimizden oluşan bu Etik Kurallara bağlı olarak çalışırız.Sorumluluk sahibi bir şirket olmak hem Aegon'un hem de dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarının geleceği için hayati öneme sahiptir. Dünyanın önde gelen hayat sigortası ve emeklilik gruplarından bir tanesi olarak, temel değerlerimize saygı gösterilmesi, Etik Kurallarımıza uyulması ve her zaman iş ilkelerimize uygun şekilde davranılması konusunda çalışanlarımıza güveniyoruz. Aegon'a bağlılıkları ve Grubumuzun gelecekteki başarısı için gösterdikleri kararlılık için bütün çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Vizyonumuz: Müşterilerimizin finansal geleceklerini kurmalarına yardımcı olmak için temel değerlerimizden hareket ederek her zaman yanlarında olmaktır.
Misyonumuz: Müşterilerimiz, Çalışanlarımız ve iş ortaklarımız için en çok tercih edilen firma olmaktır. Buna ulaşmak için modern method, altyapı ve insan kaynaklarına yatırım esastır.

Temel Değerlerimiz

Birlikte Çalışalım.
- Daha iyiye ulaşmak için birbirimizle yardımlaşıp, bilgiyi coşkuyla paylaşırız,
- Toplam gücümüzü arttırmak için kendi uzmanlığımızı paylaşırız,
- Güçlü yerel ilişkiler kurmak için çok çalışır, iş ortaklarımızla uyumu yakalarız,
- Kendimizi ve çevremizi geliştiririz.

Açık Olalım.
- Yaptığımız bütün işlerde açık olur, karmaşıklığa meydan okuruz,
- İşe müşterilerin zihninden başlar, anlamayı ve anlaşılmayı hedefleriz,
- Açık, konuyla odaklı çözümler üretir, sözlerimizi daima yerine getiririz.

Beklentileri Aşalım.
- Beklentileri her zaman bir adım öteye taşırız,
- Beklentileri anlayıp, uygun ürün ve hizmetleri araştırırız, her zaman daha fazlasını verebilmenin yollarını ararız,
- Şeffaflık ve kaliteden ödün vermeden, beklentilerin ötesine geçeriz,
- Yaptıklarımızın genel olarak toplum üzerindeki etkilerinin sorumluğunu biliriz.