BSMV ORAN DEĞİŞİKLİĞİ

Kambiyo işlemlerinde yüzde 1 olarak uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi kanunda yapılan son değişiklik sonucunda artık binde 2 olarak uygulanmaktadır.

30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 2 olarak güncellenmiştir.

Daha önce kambiyo işlemlerinde yüzde 1 oranında uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) bu karar ile binde 2 olarak uygulanmaktadır.

Döviz özellikli tüm sigorta poliçesi primleri de binde 2 oranında olmak üzere kapsam dahilindedir. Prim ödemelerinize yansıyacak olan bu uygulama değişikliğini bilgilerinize sunarız.
3031 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız.