Yol:

İnsan Kaynakları Politikası

AEGON Emeklilik ve Hayat, başarının ve sürekli gelişmenin en önemli anahtarının insan olduğu bilinciyle "Önce İnsan" anlayışından yola çıkmış ve sürekli gelişen bir İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi oluşturmayı amaç edinmiştir.

"Güven", "Saygı", "Kalite" ve "Şeffaflık" değerlerinin, tüm çalışanlarımız tarafından kurum kültürü olarak benimsenmesi İnsan Kaynakları politikamızın temelini oluşturur.

• Yetkin kişilerin AEGON Ailesine katılmasını isteriz.
• Oryantasyon programlarıyla çalışanlarımıza kurum kültürünün bir parçası olduklarını hissettiririz.
• Her çalışanımızı yetkinliklerini (Beceri, Alışkanlık, Bilgi ve Algı) geliştirmek amacıyla eğitimlerle destekleriz.
• Çalışanlarımıza performansları doğrultusunda kariyer gelişim olanakları sağlarız.
• Çalışanlarımızın şirkete bağlılığını arttırmayı hedefleriz.
• Çalışanlarımızın iş ve özel yaşam dengesini korumaya özen göstererek daha verimli çalışmalarını destekleriz (Görev tanımları nedeniyle Satış ve Müşteri İlişkileri Merkezi birimleri kapsam dışıdır)