Yol:

Otomatik Katılım Sistemi Sıkça Sorulan Sorular

Otomatik katılım kapsamında sunulacak devlet katkılarına hak ediş süresi bulunmakta mıdır?

%25 oranındaki devlet katkısı teşviki ile 1.000 TL’lik başlangıç devlet katkısı teşviki için hak kazanma süreleri aynı olup, devlet katkısına hak ediş süreleri aşağıda yer alan tabloda açıklanmıştır.

 

          Süre (Yıl)    

     Hak Ediş Oranı

            0 - 3

            %0 

            3 - 6

            %15

            6 - 10

            %35

   10 – Emeklilik öncesi

            %60

Emeklilik hakkı ile ayrılma

            %100

Otomatik katılımda çalışanlara verilecek devlet katkıları fonda değerlenecek midir? Değerleme nasıl olacaktır?

Devlet katkıları, taahhüt olarak hesaplanmakta ve taahhüt edilen bu tutarlar çalışanın devlet katkısı hesabında, şirketin internet sitesinden takip edebilecek bir şekilde kayıt altına alınmaktadır. %25'lik devlet katkısı tutarları, devlet katkısı ödemesinin hesaplandığı ayı takip eden takvim yılı başlarında, TÜFE değişimleri dikkate alınarak değerlenir. Çalışanın hak edişi olması durumunda, hak kazanılan kısım nakden ödenir ve bu tutarlar devlet katkısı fonlarında yatırıma yönlendirilir.

Otomatik katılım dışında, bireysel emeklilik sisteminde (BES) sözleşmesi olan çalışanlar otomatik katılıma dahil olacak mıdır?

Evet, otomatik katılım sistemine dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır. Bu kapsamda, hali hazırda BES sözleşmesi olanlar için de ayrıca bir otomatik katılım hesabı açılacaktır ve kazanılan haklar ayrı ayrı takip edilecektir.

Otomatik katılım sistemi ile BES sözleşmeleri arasından birikim transferi mümkün müdür?

Otomatik katılım sistemi ile BES sözleşmeleri arasından birikim transferi mümkün değildir.

Emeklilik şirketinin iflası durumunda nasıl bir yol izlenecektir?

Sistemde ödenen katkı paylarıyla alınan emeklilik yatırım fonu varlıkları Takasbank nezdinde saklanmaktadır. Emeklilik şirketi varlıkları ile emeklilik yatırım fonu varlıkları ayrıdır. Sistemde fon malvarlığı rehnedilemez, portföye ilişkin olarak yapılan işlemler haricinde teminat gösterilemez, üçüncü şahıslar tarafından haczettirilemez ve iflas masasına dahil edilemez.