Yol:

Ödüllü Birikim Hayat Sigortası Mevcut İkraz Düzenleme Formu

İkraz borcunuzdan dolayı Süre Sonu Prim İadesi Teminatı'nı alma hakkınızı kaybetmeyin! Ödüllü Birikim Hayat sigortanızda kullandığınız "ikraz" borcunuzu, günlük yüz binde 8 faiz oranı ile her ay sonunda mevcut birikiminizden düşerek geri ödememe opsiyonuna sahipsiniz. Böylece poliçenizin vade geliminde Süre Sonu Prim İadesi Teminatı'nı almaya hak kazanacaksınız.


Ödüllü Birikim Hayat Sigortası Mevcut İkraz Düzenleme Formu'nu imzalamanız halinde, poliçenize ait geri ödemesini henüz yapmadığınız toplam ikraz tutarı, talep tarihinizden itibaren, günde yüz binde 8 oranında faiz ile yeniden düzenlenecektir. Mevcut toplam ikraz borcunuza ait işletilecek faiz tutarı, her ay sonunda Aegon tarafından birikiminizden düşülerek tahsil edilecektir. Aylık olarak ödenen faiz tutarı sayesinde, toplam ikraz borcunuzu geri ödememe ve Süre Sonu Prim İadesi Teminat tutarını alma hakkına sahip olacaksınız.


Yeni ikraz düzenleme uygulamasını tercih etmemeniz halinde, poliçeye ait ikraz borcunuz/borçlarınız kapatılmadan, Süre Sonu Prim İadesi Teminat tutarı tarafınıza ödenmeyecektir.


Ödüllü Birikim Hayat Sigortası Mevcut İkraz Düzenleme Formu için tıklayınız.