Yol:

2015 Emekliliğe Hazırlık Anketi Sonuçları

200 yıla yakın deneyimi, 25 ülkede 28 binden fazla çalışanıyla müşterilerinin finansal geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olan Aegon, ekonomik ve sürdürülebilir bir emekliliğe katkı sağlamak için 4 yıldır gerçekleştirmekte olduğu Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi'nin 2015 yılı sonuçlarını açıkladı.

Transamerica Emeklilik Araştırmaları Merkezi® ile işbirliği içinde çevrim içi olarak düzenlenen ankette Türkiye ikinci kez yer aldı. Küresel ölçekte gerçekleştirilen emeklilik anketi 15 ülkeyi kapsayan ve halihazırda ücretli bir işte çalışan 14.400 kişi ile emekli olmuş 1.600 kişi olmak üzere toplam 16.000 kişinin katılımlarıyla, 6-23 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Emeklilik planlamasının dünya çapında yaygınlaştırılmasını amaçlayan Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi'ne ait bu yılki rapor, "Tasarruf Alışkanlığı Olan Bir Dünya Yaratmak" başlığını taşıyor ve dünyanın farklı bölgelerindeki insanların emekliliğe yaklaşımlarındaki değişimi, birikim yapma alışkanlıklarını, gelecek beklentilerini ortaya koyuyor.


Emekliliğe Hazırlıkta Küresel Görünüm


Dünya genelinde insanların finansal olarak emekliliğe ne kadar hazır olduklarını ve emeklilik hedeflerini gerçekleştirmek için yeteri kadar birikim yapıp yapmadıklarını ortaya çıkarmayı amaçlayan 4. Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi'nde, bireyler, işverenler ve devletlerin nasıl bir rol üstlenmeleri gerektiği de sorgulanıyor. Avrupa, Asya ve Amerika kıtalarında 15 ülkedeki 16.000 katılımcının yanıtları esas alınarak gerçekleştirilen anket, Almanya, ABD, Avustralya, Birleşik Krallık, Brezilya, Çin, Fransa, Hindistan, Hollanda, İspanya, Japonya, Kanada, Macaristan, Polonya ve Türkiye'de yürütüldü. Online platformda yapılan görüşmeler 6-23 Şubat 2015 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

 

Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi (ARRI)

İnsanlar emeklilik için birikim yapma eğiliminde

Araştırma bulguları, 10 kişiden 4'ü emeklilik için hiç tasarruf yapmazken, bunların yarısının aslında emeklilik için birikim yapmayı arzuladığını ortaya koydu. Ücretlere zam yapılması (%45) veya daha cömert vergi avantajları sağlanması (%33) gibi mali teşvikler aslında hiç birikim yapmayan birçok insandaki tasarruf potansiyelinin ortaya çıkarılmasında yardımcı olacağı sonucu ortaya çıktı. Bu gibi engellerin aşılmasıyla birikim yapmak isteyenleri, birikim yapma alışkanlığı olan bireylere dönüştürebilmek, bu yılın bulguları içinden çıkan en önemli olan mesaj.

İşveren katkısı tüm oyunu değiştiriyor

Anket iş yeri emeklilik planlarının kapsamının oldukça geniş olduğunu ve personelin dörtte birinden fazlasının (%26) tanımlı fayda esasına dayalı emeklilik planı modelini (nihai maaş veya ortalama gelir bazında) ve %18'inin de tanımlı katkı veya diğer adıyla düzenli gelir (ödenti) satın alma modelini seçtiğini gösterdi. Sonuçta çalışanların %41'i işverenin katkıda bulunduğu bir iş yeri emeklilik planına katılma hakları olduğunu söyledi. Öte yandan %24'ü de işverenin herhangi bir katkıda bulunmadığı bir plana katılmış olduklarını belirtti. İşverenlerin yarıdan fazlası (%57) hali hazırda özel sağlık sigortası sağlarken, %38'i hayat sigortası ve beşte birinden fazlası (%21) da hisse alım planı sunuyorlar.

Birikim yapma alışkanlığı edinmek mümkün

Devlet teşviki önemli bir değişken

Devletler, emeklilik maaş ve ikramiyeleri yoluyla bir yandan emeklilik gelirlerinin arttırılmasını sağlarken bir yandan da çalışanların kendi emekliliklerini güvence altına almaları için daha fazla sorumluluk üstlenmelerine yardımcı oluyorlar. Ayrıca işveren emeklilik planlarında ve iş kanunlarında reformlar yapmak suretiyle de çalışanların daha uzun süreyle çalışmalarını önleyen engelleri ortadan kaldırabiliyorlar. İnsanların yaklaşık beşte biri (%18), finansal konularda verilecek eğitimlerin kendilerine emekliliklerini planlamak için neye ihtiyaçları olacağını anlamaları konusunda yardımcı olacağını ifade ederken, yine benzer orandaki (%17) bir grup da ne tür adımlar atmaları gerektiği konusunda kendilerine kişisel finansal danışmanlık verecek kişilere erişim olanaklarının da yardımcı olacağını belirtti.

Aktif emeklilik: Daha sağlıklı ve aktif bir emeklilik dönemi

Daha sağlıklı ve aktif olmayı teşvik etme ihtiyacı, insanların arzuladıkları aktif emeklilik yaşamlarından keyif almalarına yardımcı olmak açısından çok önemlidir. Araştırmaya katılanlardan kendilerini sağlık durumu oldukça iyi olarak tanımlayanların %77'si emeklilikleri konusunda olumlu konuşurken bu oran sağlığı iyi olmayanlar arasında %49 düzeyinde kaldı. Hali hazırda emeklilerin %24'ü normal emeklilik yaşları geldiğinde kendilerine tam zamanlı bir işten yarı zamanlı bir işe geçme fırsatı verildiğini söyledi. Sadece %19'u da, ne zaman emekli olacaklarını kendilerinin belirlediği esnek bir emeklilik planı seçme haklarının olmasından memnun olduklarını ifade etti.

Sağlıklı olmak fark yaratıyor

 

Türkiye'de Emekliliğe Bakış


Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi, bu yıl ülkemizde ikinci kez yapıldı. Aegon Emekliliğe Hazırlık Endeksi'ni (ARRI) geliştirme sürecinde araştırma, tüm Türkiye'de çalışanlara rahat bir emeklilik ortamı sunmanın önündeki engelleri tanımlamayı amaçlıyordu. Türkiye'deki emeklilik algısını kavramaya yönelik önemli ipuçları sunması dolayısıyla; 900'ü çalışan ve 100'ü tamamen emekliye ayrılmış 1000 kişi ile yapılan bu anket büyük bir önem arz ediyor.

Emekliliğe hazırlık seviyesi: Düşük

Türkiye'de ankete katılanların verdikleri yanıtlara göre ülke notu 10 üzerinden 5.3 seviyesinde gerçekleşti. Emekliliğe hazırlık seviyesinin 'düşük' olduğunu gösteren bu notla Türkiye anketin yapıldığı 15 ülke arasında ancak 11. sırada yer alabildi. Bu 'düşük' puan, tipik bir Türk çalışanının emeklilik için yeterince hazır olmadığına işaret ediyor.
Emekliliğe Hazırlık Ülke Sıralaması

Emeklilik hakkındaki düşünceler ikiye bölünmüş durumda

Ankette 'boş vakit' %43, 'sağlık sorunları' %32, 'özgürlük' %30, 'keyif almak' %30 oranlarından emeklilikle ilişkilendirildi. İnsanların üçte biri (%32) emeklilikte kendi ihtiyaçlarını gidermek veya eşinin sağlık giderlerini karşılamak için yeterli parası olmayacağından endişe ettiklerini ifade etti.

Birikim şart, ama nasıl?

Türkiye'de çalışanların çoğu emekliliklerini finansal olarak planlamaları gerektiğinin en azından belirli bir düzeyde farkında olmakla birlikte, çalışan nüfusun %16'sının bu bağlamdaki farkındalığı oldukça yüksek seviyelerdedir. Türkiye'de çalışanların emeklilik planlarına bakıldığında karmaşık bir resim görülmektedir. Çalışanların sadece %10'u emeklilik için yazılı bir planı olduğunu söylerken, neredeyse yarısı (%47) bir planının olduğunu fakat bunun yazılı bir plan olmadığını, %40'ı ise hiçbir planının olmadığını belirtmektedir.

2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Global Raporu için tıklayınız.

2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Türkiye Raporu için tıklayınız.

2015 Aegon Emekliliğe Hazırlık Anketi Ev Çalışanları Raporu için tıklayınız.