Yol:

Duyurular

Mart 29, 2016

Güncel Duyurular

 • 25.05.2015 tarihinde 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in II. maddesinde yer alan "Düzensiz Ödeme Uygulaması" hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 • Müşteri İlişkileri Merkezi numaramız değişti, hizmetimiz gelişti! Bize artık 0850 222 0 312 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 • Kredi Hayat Sigortası'nı 29 Şubat 2016 tarihine kadar Aegon'dan alan alan müşterilerimiz, Tchibo'dan 100 TL değerinde hediye çeki kazanıyor. Kampanya katılım şartları için lütfen tıklayınız.

 • Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na 01.01.201'dan geçerli olmak üzere Eşik Değer belirlenmiştir. Konu ile ilgili Katılımcılara Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • Aegon Türkiye ile Semvak İş Birliği: Aegon Türkiye, Şekerbank Munzam Sandığı'nın (SEMVAK) aktif üyelerinin birikimlerinin bir kısmını Bireysel Emeklilik Sistemine aktardı. Aegon tarafından vakfa özel olarak hazırlanan dijital platforma katılımcılar kendilerine özel gönderilen kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sahip oldukları bireysel emeklilik planları ile ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Aynı zamanda, katılımcıların dijital ortamda yer alan ilgili formları da doldurarak tüm gerekli işlemleri kolaylıkla ve kısa zamanda yapabilmeleri hedefleniyor. Buna ek olarak Vakıf üyelerinin Aegon’un tüm üyeler için özel olarak sunduğu yeni BES planına katılarak %25’lik devlet katkısı ile bundan sonra oluşacak birikimlerden daha fazla getiri elde etmeleri sağlanıyor.

 • Ödüllü Birikim Hayat Sigortası ödül tutarı hesaplama yöntemi 01.01.2016 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı ve türü, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/03/2014 tarih ve 255 sayılı izin doğrultusunda Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak degiştirilmiştir.

  Değişikliklerin uygulama tarihi 26/05/2014 olup değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için  lütfen tıklayınız.

 • Şirketimizin Genel Müdürlük Adresi Kozyatağı Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat:2-3-6 34742 Kadıköy / İstanbul, telefon numaramız 0216 579 79 79 olarak değişmiştir.

 • Bankaların kredi kartlarına uygulamış oldukları blokaj süresi 15 Ocak 2014 tarihinden itibaren maksimum 63 gün olarak değişmiştir.

 • 01.01.2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı ödemeleriniz için  sadece kredi kartı veya banka hesabınızdan otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bu tarihten itibaren havale yöntemi ile ödeme yapılamayacaktır.

 • BES ve Hayat Mevzuatındaki Yenilikler. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • 7397 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin izlenecek usule yönelik özel bir düzenleme yapılmıştır. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • 01.01.2012 tarihinden itibaren, Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun  İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetileceğini, siz değerli katılımcılarımıza duyururuz. Duyuru Metni’ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca 06.07.2011 tarihinde yayımlanan 2011/15 sayılı "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge"de "Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir." hükmü yer almaktadır. (13.12.2011)

 • 01.01.2012 tarihinden itibaren, Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun  İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetileceğini, siz değerli katılımcılarımıza duyururuz. Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.