Yol:

Duyurular

Eylül 30, 2020

Güncel Duyurular

 • 30 Eylül 2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3031 Sayılı Karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden hesaplanması gereken BSMV oranı binde 2 olarak güncellenmiştir.

  Daha önce kambiyo işlemlerinde yüzde 1 oranında uygulanan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) bu karar ile binde 2 olarak uygulanmaktadır.

  Döviz özellikli tüm sigorta poliçesi primleri de binde 2 oranında olmak üzere kapsam dahilindedir. Prim ödemelerinize yansıyacak olan bu uygulama değişikliğini bilgilerinize sunarız.

    3031 sayılı karara ulaşmak için tıklayınız.

 • Covid-19 salgını önlemleri ile ilgili şirketimizin yayınladığı mektup için tıklayınız.
 • Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2019 tarih ve E.15648 sayılı izni doğrultusunda, kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonları'nda 02.01.2020 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metni'nine ulaşmak için tıklayınız.
 • Acıbadem Sigorta ile özel sağlık sigortacılığı alanında stratejik iş birliği anlaşması imzaladık.

  Aegon olarak ürün çeşitliliğimizi genişleterek sağlık sigortası satışı ile yeni bir döneme başlıyoruz. Sağlık sigortacılığına olan ilgimizi ve bu sektörde gerçekleştireceğimiz faaliyetler ile artıracağımız bilgi birikimimizi, Acıbadem Sigorta gibi alanında öncü bir şirketle hayata geçireceğimiz yenilikçi iş birliği modeli ile pekiştirmek suretiyle güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu iş birliğiyle, hayat sigortasında geliştirdiğimiz özel ürünlere ek olarak sağlık alanında da çeşitlilik sağlayarak daha fazla kişiye hizmet vermeyi ve sektör penetrasyonuna katma değer sağlayabilmeyi planlıyoruz. Bu iş birliğimiz vasıtasıyla müşterilerimiz, özel sağlık sigortası ürünlerini Aegon güvencesi ve kalitesi ile alırken; memnuniyet odaklı ve sürdürülebilir hizmet anlayışı ile "senCard" çatısı altında sunulan sağlık sigortacılığı operasyonlarını ve teminat güvencesini Acıbadem Sigorta ile sunacağız.
 • AEGON TÜRKİYE 10 YAŞINDA

  10 yılımızı, 10.10.2018 tarihinde Grup Dünya Başkanı Alex Wynaendts, Aegon Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü Uğur Tozşekerli ve Aegon Türkiye çalışanlarının katılımı ile Esma Sultan Yalısı'nda kutladık.
  Türkiye pazarına girdiğimiz günden bu yana her yıl başarılarımızı katlayarak arttırıyoruz. On yıldır en iyi bildiğimiz işi yapıyor, müşterilerimizin finansal geleceklerini güvence altına almalarına yardımcı olacak ürün ve hizmetler sunuyoruz. Geçen süre içerisinde Turuncu Elma, Prim İadeli Hayat Sigortası, Ödüllü Birikim gibi sektöre yön veren inovatif ürünler geliştirdik. Aegon Türkiye olarak 2017'de yakaladığımız %40'lık büyümeyle müşterilerimizin satın alma tecrübesini zenginleştiren ve satış sonrasında da hayatını kolaylaştıran teknolojik yatırımlarla fark yaratmaya devam ediyoruz.
  Türkiye genç nüfusuyla büyüme potansiyeline sahip bir pazar ve Avrupa bölgesinin önemli ülkelerinden biri konumunda yer alıyor. Bugün 700 çalışanımız, 400'ü aşkın acentemiz ile 70 bine yaklaşan müşterimize hizmet vermenin gururunu yaşıyor, bulunduğu bölgede yüksek satış oranları ile dikkate değer, göz dolduran bir performans sergiliyoruz.
  Yılın ilk sekiz ayının performansına da baktığımızda geçen yılın aynı dönemine oranla %33,51 oranında büyüyerek hayat sigortası toplam prim üretimimizi 314 milyon liraya yükselttik. Aegon Türkiye'nin hayat sigortası pazar payı ise %6,28 olarak gerçekleşti. Birikimli hayat sigortalarında ise sektördeki lider konumumuzu sürdürüyoruz.
  Müşterilerimizin hayatlarına dokunan, geleceğin belirsiz durumlarına karşı güvende hissetmelerini sağlayan ürünler geliştirirken aynı zamanda teknoloji ve insana yaptığımız yatırımlarla da sektörümüzdeki öncü şirketlerden biriyiz. Aegon Türkiye, gerek başlangıçta parçası olduğu Orta ve Doğu Avrupa gerekse Aegon Kıta Avrupası ülkeleri arasında teknolojiye yaptığı yatırımlar ve kurulduğu ilk günden bu yana ürettiği inovatif projelerle farkını ortaya koymayı bildi. Tıpkı ilk günkü heyecanımızla çalışmalarımıza yön vererek müşterilerimize ihtiyaçlarına özel yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya ve ülke ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.
 • Yanlış Sigorta Uygulamaları ile ilgili;
  T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"in uygulama esaslarına ilişkin hazırlanan 1 Kasım 2017 tarih ve 2017/12 sayılı Genelge uyarınca; Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı alamama veya eksik alma hâlleri ortaya çıkabilecek ve hakkınızda Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Konu ile ilgili Yanlış Sigorta Uygulamaları Metni'ne ulaşmak için tıklayınız.
 • Değerli Müşterimiz,
  Kurucusu olduğumuz Emeklilik Yatırım Fonları'ndan ANE, ANG ve AEY'nin Portföy Yönetim Şirketi Değişikliği ve ilgili diğer değişiklikler konusunda Kurul izni alınmış olup, 29 Ocak 2018 Pazartesi itibarıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilmiştir. 
  19 Şubat 2018 Pazartesi itibarıyla fonlar yeni şirketleri tarafından yönetilmeye başlanacaktır. Konu ile ilgili Katılımcılara Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.
 • Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu izahnamesinin 2.4. numaralı maddesi Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 03.08.2017 tarih ve E.9217 sayılı izin doğrultusunda değişmiştir. Yapılan değişiklik, 10.08.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanmaya başlayacaktır Konu ile ilgili Katılımcılara Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Bugün birikimli hayat sigortası pazarında sektör lideri olan, kurulduğu 2008 tarihinden bu yana her yıl hedeflerine ulaşarak pazardaki ilk on şirket arasına giren; yenilikçi ürünleri ve teknolojiyi satış süreçlerinde en etkin şekilde kullanma becerisiyle sektörüne yön veren Aegon Türkiye'nin faaliyetleri, dünyanın en seçkin yarışmalarından biri olarak kabul edilen LACP'nin (League of American Communications Professionals) Vision Awards yarışmasında Platinum ödülüne layık görüldü.

Aegon Türkiye 2016 faaliyet raporu ile Vision Awards yarışmasında sigorta alanında en çarpıcı tasarım, finansal dilin yalınlığı, yaratıcılık, paydaşlara verilen mesajın üslubu, bilgiye erişebilirlik gibi başlıklarda tam puan alarak "En İyi Yıllık Faaliyet Raporu" ödülünün sahibi olayı başardı.

Yüze yakın ülkeden bine yakın katılımcının iştirak ettiği yarışmaya ilaç, otomotiv, enerji, bankacılık, finans, sigorta, telekomünikasyon ve gıda sektörlerinin dev firmaları katılmış, yüze yakın firma çeşitli kategorilerde dereceye girmiştir. Şirketimiz biri birincilik diğeri üçüncülük olmak üzere toplamda beş kategoride aldığı ödüllerle farkını bir kez daha ortaya koydu.

Sürekli yenilenmeye, gelişmeye ve sürdürülebilir başarıyı yakalamaya devam ediyoruz…

 • 2016 Faaliyet Raporumuz sektöründe kazanmış olduğu birincilik ödülüne ek olarak aşağıdaki kategorilerde de üstün başarılara ulaşmıştır.

2016 Vision Awards Annual Report Competition, Platinum Award Sigortacılık Sektörü En İyi Faaliyet Raporu Birincilik Ödülü

2016 Vision Awards Annual Report Competition, Best Report Financials Silver Award En İyi Finansal Raporu Üçüncülük Ödülü

2016 Vision Awards Annual Report Competition, Top 100 Reports Worldwide Tüm sektörler içindeki en iyi 100 Faaliyet Raporu kategorisinde 64.lük

2016 Vision Awards Annual Report Competition ,Top 80 Reports Worldwide Avrupa, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri arasında en iyi 80 Faaliyet Raporu içinde 18.lik

2016 Vision Awards Annual Report Competition, Top 20 Turkish Reports of 2016 Türkçe Yazılan Faaliyet Raporları arasında en iyi 20 faaliyet raporundan biri

Faaliyet raporumuza ulaşmak için tıklayın.

 • - Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu
    - Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
    - Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
    - Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu Emeklilik Yatırım Fonu
    - Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

  İçtüzükleri, izahnameleri ve tanıtım formları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.4632 s.kn.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"e uyum sağlanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/06/2017 tarih ve E.7413 sayılı izni ile değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklikler 24/07/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. Konu ile ilgili Katılımcılara Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen  tıklayınız.


 • Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ile Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu bünyesinde birleştirilmesi ve Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu'nun (Dengeli Fon) Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.4632 s.nk.17.3 (03.03.2016 tarih ve 7/223 s.k.) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen "Emeklilik Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber"e uyum sağlanması amacıyla Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Karma Emeklilik Yatırım Fonu'na (Karma Fon) dönüşümü Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14/06/2017 tarih ve E.7413 sayılı izin yazısı ile uygun bulunmuştur. Söz konusu birleşme ve dönüşüm işlemleri, 24/072017 tarihinde gerçekleştirilecektir. Konu ile ilgili Katılımcılara Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • 25.05.2015 tarihinde 29366 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in II. maddesinde yer alan "Düzensiz Ödeme Uygulaması" hakkında bilgi almak için lütfen tıklayınız.

 • Müşteri İlişkileri Merkezi numaramız değişti, hizmetimiz gelişti! Bize artık 0850 222 0 312 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

 • Kurucusu olduğumuz Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu ve Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’na 01.01.2016'dan geçerli olmak üzere Eşik Değer belirlenmiştir. Konu ile ilgili Katılımcılara Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • Aegon Türkiye ile Semvak İş Birliği: Aegon Türkiye, Şekerbank Munzam Sandığı'nın (SEMVAK) aktif üyelerinin birikimlerinin bir kısmını Bireysel Emeklilik Sistemine aktardı. Aegon tarafından vakfa özel olarak hazırlanan dijital platforma katılımcılar kendilerine özel gönderilen kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak sahip oldukları bireysel emeklilik planları ile ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabiliyor. Aynı zamanda, katılımcıların dijital ortamda yer alan ilgili formları da doldurarak tüm gerekli işlemleri kolaylıkla ve kısa zamanda yapabilmeleri hedefleniyor. Buna ek olarak Vakıf üyelerinin Aegon’un tüm üyeler için özel olarak sunduğu yeni BES planına katılarak %25’lik devlet katkısı ile bundan sonra oluşacak birikimlerden daha fazla getiri elde etmeleri sağlanıyor.

 • Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu'nun unvanı ve türü, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28/03/2014 tarih ve 255 sayılı izin doğrultusunda Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu olarak degiştirilmiştir.

  Değişikliklerin uygulama tarihi 26/05/2014 olup değişikliklere ilişkin ortak duyuru metnine ulaşmak için  lütfen tıklayınız.

 • Şirketimizin Genel Müdürlük Adresi Kozyatağı Mahallesi, Sarı Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 34742 Kadıköy / İstanbul, telefon numaramız 0216 579 79 79 olarak değişmiştir.

 • 01.01.2013 tarihinden itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi Katkı Payı ödemeleriniz için  sadece kredi kartı veya banka hesabınızdan otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz. Bu tarihten itibaren havale yöntemi ile ödeme yapılamayacaktır.

 • BES ve Hayat Mevzuatındaki Yenilikler. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • 7397 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin izlenecek usule yönelik özel bir düzenleme yapılmıştır. Daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

 • 01.01.2012 tarihinden itibaren, Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun  İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetileceğini, siz değerli katılımcılarımıza duyururuz. Duyuru Metni’ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 • T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nca 06.07.2011 tarihinde yayımlanan 2011/15 sayılı "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge"de "Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama halleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir." hükmü yer almaktadır. (13.12.2011)

 • 01.01.2012 tarihinden itibaren, Kurucusu olduğumuz Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu’nun  İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetileceğini, siz değerli katılımcılarımıza duyururuz. Duyuru Metni'ne ulaşmak için lütfen tıklayınız.