Yol:

Ortaklık Sermaye Yapımız

24 Ocak 2019 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri

Pay Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Hisse Adedi

Aegon TURKEY HOLDING B.V.

191.900.000,00

100,00

19.190.000.000

TOPLAM

191.900.000,00

100,00

19.190.000.000