Yol:

Ortaklık Sermaye Yapımız

22 Ocak 2020 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri

Pay Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Hisse Adedi

Aegon TURKEY HOLDING B.V.

221.900.000,00

100,00

22.190.000.000

TOPLAM

221.900.000,00

100,00

22.190.000.000