Ortaklık Sermaye Yapımız - Aegon Türkiye

Yol:

Ortaklık Sermaye Yapımız

29 Ocak 2018 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri

Pay Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Hisse Adedi

Aegon TURKEY HOLDING B.V.

303.400.000,00

100,00

30.340.000.000

TOPLAM

303.400.000,00

100,00

30.340.000.000