Yol:

Ortaklık Sermaye Yapımız

26 Eylül 2018 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri

Pay Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Hisse Adedi

Aegon TURKEY HOLDING B.V.

156.400.000,00

100,00

15.640.000.000

TOPLAM

156.400.000,00

100,00

15.640.000.000