Yol:

Ortaklık Sermaye Yapımız

19 Ocak 2016 tarihi itibarıyla şirketimiz sermayesinin ortaklara göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri

Pay Tutarı
(TL)

Ortaklık Payı
(%)

Hisse Adedi

Aegon TURKEY HOLDING B.V.

245.400.000,00

100,00

25.040.000.000

TOPLAM

245.400.000,00

100,00

25.040.000.000